สายสัญญาณเคเบิ้ล DMG มีเจลกันความชื้น,ป้องกันแมลงสาบ,ป้องกันไอเกลือทะเล