เบรกเกอร์ รุ่น C-45 ( CIRCUIT BREAKER C-45 SERIES )